Semester 4, 5 og 6

Specifikt i forhold til ergoterapi

Vi forventer at Du/I har læse teorien om sanseintegration i bogen: Ergoterapi og børn, samt hvis der evt. er udsendt materiale ved inden start.

Det forventes at den studerende gør sig tanker om forventninger til praktikkens forløb, samt hvordan den studerendes egen formåen passer ind til disse forventninger.

Forventninger og krav til den studerende imødekommes bl.a. ved aktiv deltagelse i den daglige praksis, sparring med Barn i bevægelses terapeuter, undervisning og den studerendes selvstændige refleksioner. Derudover forventes der, at den individuelle studieplan, er udfyldt ud fra de område den studerende, selv har mulighed for at udfylde. I Samarbejde med den kliniske vejleder gennemgås den individuelle studieplan først i praktikken.

Øvrig litteratur aftales mellem den studerende og den kliniske vejleder.

Den studerende og den kliniske vejleder har et fælles ansvar for, at der udarbejdes og sættes fokus på de udarbejdede mål, fra den individuelle studieplan.

Ergoterapifagligt indhold

Der gives løbende vejledning efter behov, den studerende er altid velkommen til at stille spørgsmål, både undervejs i løbet af dagene og i fritiden.

Der vil løbende være undervisning i løbet af praktikken. Nogle af emnerne til undervisning kunne være:

  • Test af børn
  • Test studerende
  • Pigen med knogler af glas 1+2
  • Babyer udvikling
  • Motorisk Perceptuel Udvikling – MPU
  • Hjemmetræning efter § 32

Der gives daglig vejledning/støtte af den studerendes arbejde med børnene.

Undervisningen/vejledningen har til hensigt, at underbygge det faglige fundament og give den studerende en teoretisk indfaldsvinkel til området – samt grundlag for refleksion over den udførte praksis.

Scroll til toppen